Flödescytometri (FACS)

Mer information

Benmärg - Immunofenotyp

B - Immunofenotyp