EVF, b-

System

Helblod

Synonym

Erytrocyter, volymfraktion, Hematokrit

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.
  • Ingår i profil Hematologistatus inkl. cytokemisk diff och Erytrocytprofil

Provtagning

1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärblod i motsvarande mikrorör.

Referensintervall

Ålder Kön Andel
0 - 1 dag Båda 0,420 - 0,600
1 - 3 dagar Båda 0,450 - 0,670
3 dagar - 1 v Båda 0,420 - 0,660
1 - 2 v Båda 0,390 - 0,630
2 v -  1 mån Båda 0,310 - 0,550
1 - 2 mån Båda 0,280 - 0,420
2 - 6 mån Båda 0,290 - 0,410
6 mån -  2 år Båda 0,330 - 0,390
2 år - 6 år Båda 0,340 - 0,400
6 -12 år Båda 0,350 - 0,450
12 år -  18 år Kvinna 0,360 - 0,460
12 år -  18 år Man 0,370 - 0,490
> 18 år Kvinna 0,350 - 0,458
> 18 år Man 0,393 - 0,501

 

Storhet och enhet

Volymfraktion

Mätprincip

Beräkning/centrifugering

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2


Senast uppdaterad: 2018-01-12 07:04