Erytrocyter, b- (b-EPK)

System

Helblod

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.
  • Ingår i profil Hematologistatus inkl. cytokemisk diff och Erytrocytprofil och Retikulocyter

Provtagning

1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Referensintervall

Ålder Kön  Koncentration
0 - 1 dag Båda 3,90 - 5,50  x 1012/L
1 - 3 dagar Båda 4,00 - 6,60 x 1012/L
3 dagar - 1 v Båda 3,90 - 6,30 x 1012/L
1 - 2 v Båda 3,60 - 6,20 x 1012/L
2 v -  1 mån Båda 3,00 - 5,40 x 1012/L
1 - 2 mån Båda 2,70 - 4,90 x 1012/L
2 - 6 mån Båda 3,10 - 4,50 x 1012/L
6 mån -  2 år Båda 3,70 - 5,30 x 1012/L
2 - 6 år Båda 3,90 - 5,30  x 1012/L
6 - 12 år Båda 4,00 - 5,20 x 1012/L
12 - 18 år Kvinna 4,10 - 5,10 x 1012/L
12 - 18 år Man 4,50 - 5,30 x 1012/L
> 18 år Kvinna 3,94 - 5,16 x 1012/L
> 18 år Man 4,25 - 5,71 x 1012/L

 

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, x 1012/L

Mätprincip

Räkning, ljusspridning/impedansmätning

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2


Senast uppdaterad: 2018-01-12 07:04