D-dimer, p-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 1 fullt Citrat-rör med venblod, blå/blå propp.
  • Provet transporteras OMEDELBART till lab.
  • Centrifugeras (plasma avskiljes) inom 30 min vid 2000 g i 10 min.
  • Plasma hållbar 4 h i rumstemp eller i kyl.
  • Om provet inte kan analyseras inom 4 timmar, ska provet hällas av och frysas i -20° minst 12 timmar. Sedan kan de transporteras i speciella frysbehållare med frigolitlåda (Marknadsplatsens artikelnummer: 102796273). Tänk på att alltid förvara de tomma frysbehållarna liggande i frysen.  
  • Om transporttiden överskrider 5 timmar, ska proverna transporteras med kolsyreis.

Referensintervall

< 0,25 mg/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L.

Mätprincip

Immunokemisk, kvantitativ

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2