CKMBmassa, p-/s-

System

Plasma/serum

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, alt. 5 mL Li-Heparinrör med grön/svart propp.
  • Även serum från 5 mL gelrör med guld/gul propp eller rör med röd/svart propp kan användas.
  • Kapillärblod i rör med Litiumheparin, med gel eller utan.
  • Provet bör centrifugeras inom 2 timmar. Centrifugerat prov är hållbart 8 timmar i rumstemperatur, 48 timmar i kyl. Avskild plasma/serum är hållbart 3 månader i frys. Prov i rör utan tillsats måste avskiljas om provet inte skall mätas inom 2 timmar.

Referensintervall

< 5 µg/L.

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21