Ceruloplasmin, s-

System

Serum

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2

Provtagning

  • 1 gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.
  • Kan beställas enskilt eller tillsammans med
  • S-Proteinelektrofores.

Minsta volym

100 µL serum, 1/2 microtainerrör.

Referensintervall

0,20 - 0,45 g/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3,4

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21