Celler, csv-

System

Cerebrospinalvätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2

Provtagning

  • 2 mL cerebrospinalvätska i polypropylenrör (plaströr) med skruvpropp.
  • Provet transporteras omedelbart till lab.
  • Obs! Ej rörpost.

Referensintervall

Typ   Koncentration
Csv-Erytrocyter     < 3 · 10**6/L
Csv-Leukocyter    < 5 · 10**6/L
Csv-Leukocyter, poly    < 1 · 10**6/L 
Csv-Leukocyter, mono     < 5 · 10**6/L

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 10**6/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi/partikelräknare

Ackrediterad

Nej

Prioritet

1