Calcium, albuminnormerat, p-

System

Plasma

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1
  • Ingår i profil 2 och profil 4

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Se även P-Calcium

Referensintervall

Ålder (vuxna)   Koncentration
18 - 50 år   2,17 - 2,47 mmol/L
> 50 år   2,17 - 2,53 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21