Amylas, pankreas, p-

System

Plasma

Synonym

Alfa-amylas, pankreasspecifikt (E.C.3.2.1.1)

Remiss

Beställs elektroniskt alt. REMISS 1

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas. Svar lämnas inte vid hemolys.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   0 - 0,10 µkat/L
1 - 6 mån   0,02 - 0,29 µkat/L
6 mån - 1 år   0,10 - 0,75 µkat/L
1 - 3 år   0,14 - 1,34 µkat/L
4 - 9 år   0,27 - 1,55 µkat/L
10 - 18 år   0,32 - 1,29 µkat/L
> 18 år    0,15 - 1,10 µkat/L

Storhet och enhet

Enzymaktivitetskoncentration, µkat/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21