APC resistens

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon: 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031- 342 30 50 (lab)

Mer info

Aktiverad Protein C resistens, med faktor V-bristplasma

Intern analyskod

3752