Anti-xa, p-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon: 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 30 50 (lab)

Mer info

OBS! Provet får INTE skickas i rörpost.

Lågmolekylärt heparin, mätt som anti-Xa aktivitet (t.ex. Fragmin)  

Intern analyskod

3750


Senast uppdaterad: 2018-05-07 16:20