Androstendion, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031- 342 17 32 (lab) 

Mer info

Androstendion

Intern analyskod

3700


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23