Adrenalin, tU-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi  

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon: 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 11 53 (lab)  

Mer info

Adrenalin

Intern analyskod

1510


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23