Adrenalin, p-

Endast analys av studieprover med studieavtal. Kontakta HPLC-lab för info.

Telefon: 031-342 88 70

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi  

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon: 0313421325 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 11 53 (lab)  

Mer info

Adrenalin

Rekommendationen är att man tar Metoxikatekolamniner istället.

Intern analyskod

1500


Senast uppdaterad: 2018-09-27 15:21