Acetoacetat

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska

Tel Svar: 031-342 13 25 eller 031-342 13 48  

Mer info

Acetoacetat

Intern analyskod

800


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23