Utvecklingsdag Transfusionsmedicin 22/3 och 12/4

Laboratorium för Transfusionsmedicin i Borås är öppet, prover kan lämnas och blodkomponenter hämtas, med bemanningen är kraftigt reducerad.

Svarstider för rutinprov kan påverkas då personal prioriterar akutprov och blodkomponentbeställningar. Ensamarbeta förekommer.

Senast uppdaterad: 2019-03-19 12:16