S-25 OH Vitamin D 170601

S-25 OH Vitamin D
Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen har utkommit med en regional
medicinsk riktlinje med avseende på D-vitaminbrist.

I denna rekommendation definieras

Brist: < 25 nmol/L

Insufficiens: 25 – 50 nmol/L

Sufficiens: > 50 nmol/L

Risk för toxisk effekt: > 250 nmol/L

Laboratoriet för klinisk kemi i Borås har beslutat att i fortsättningsvis använda dessa definitioner istället för tidigare angivna referensintervall

Ingvar Jacobsson
Överläkare
033-616 29 80


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18