Nytt referensområde för T3, fritt 170421

170421 kommer Klin kem lab att införa nytt referensområde för T3, fritt.

Det har visat sig att det gradvis senaste tiden skett en ökning av patientmedelvärdena för T3, fritt.

Vi har därför med utgångspunkt från blodgivare utarbetat ett nytt referensområde.

Det nya referensområdet kommer att vara:
4.2 – 6.1 pmol/L

Ingvar Jacobsson
Överläkare
Telefon
033-616 29 80

Helen Sandklef
Laboratorieingenjör
Telefon
033-616 18 62

Christina Westberg
Sektionsledare
Telefon
033-616 18 71


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18