Nytt om Koagulation 170601

INFORMATION OM KOAGULATIONSPROVER

Alla koagulationsprover ska skickas på kolsyreis om de inte kan analyseras inom de tider som finns angivna i Analyslistan.

P-APTT
Den 1 juni 2017 byter Laboratoriemedicin SÄS reagens för metoden för Aktiverad partiell tromboplastintid, APTT. Vi kommer då att ha samma metod och referensintervall som övriga sjukhus i regionen, vilket är en stor fördel.

Reagenset har också en betydligt längre hållbarhet, vilket är en fördel för laboratorierna.

Nytt referensintervall:
P-APTT: 24-32 sekunder (gamla 30-42 sekunder)

Observera att Terapeutiska intervallet för monitorering vid behandling med ofraktionerat heparin ändras till 70-100 sekunder.

P-Fibrinogen
Den 1 juni 2017 byter Laboratoriemedicin SÄS referensintervall för Fibrinogen, vilket betyder att det blir samma i regionen.

Nytt referensintervall:
P-Fibrinogen: 1,8-3,8 g/L (gamla 2,0-4,5 g/L)

P-Fibrin S
Eftersom det inte längre kommer några beställningar av P-Fibrin S har vi beslutat att lägga ner metoden som från och med 2017-06-01 inte längre kommer att utföras.

P-PK
Helblod hållbart 24 h i rumstemperatur. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Plasma avskiljes och fryses i -20 ºC.

Vid frågor kontakta:
Ingvar Jacobsson
Överläkare
033-616 29 80

Johanna Rudbäck
Laboratorieingenjör
033-616 18 75

Annica Andrén
Sektionsledare
033-616 18 65


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18