Information från Klinisk kemi SÄS, Skene 180504

Information från Klinisk kemi SÄS, Skene

Laboratoriet för klinisk kemi i Skene vill informera om förändring vid analys av hematologiprover from 2018-05-07

Laboratoriet för Klinisk kemi i Skene har ett nytt instrument för analys av hematologistatus, dock skiljer sig metodprinciperna från de som utförs på Laboratoriet i Borås. Metoden i Skene är inte ackrediterad i dagsläget.

På de prover som analyseras i Skene kommer en hematologistatus med trepartsdifferentiering att erhållas. Leukocyterna delas här in i tre grupper; lymfocyter, monocyter och granulocyter, där basofila-, eosinofila- och neutrofila leukocyter ingår i granulocyterna. Vid analys i Borås görs en fullständig hematologistatus med fempartsdifferentiering och här kan man alltså särskilja de olika slags granulocyterna. Endast prov märkt AKUT analyseras vid laboratoriet i Skene. Fullständig hematologistatus fås ej, se nedan. Rutinprov, kommer att skickas till Laboratoriet för Klinisk kemi i Borås för analys.

Hematologiparametrar från instrument i SKENE Hematologiparametrar från instrument i BORÅS
B-Hb B-Hb
B-EPK B-EPK
B-EVF B-EVF
Erc(B)-MCV Erc(B)-MCV
Erc(B)-MCH Erc(B)-MCH
Erc(B)-MCHC Erc(B)-MCHC
B-TPK B-TPK
B-LPK B-LPK
B-GRANULOCYTER B-NEUTROFILA GRANULOCYTER
  B-EOSINOFILA GRANULOCYTER
  B-BASOFILA GRANULOCYTER
B-LYMFOCYTER B-LYMFOCYTER
B-MONOCYTER B-MONOCYTER
  B-LUC

 

Maria Hermansson
Enhetschef Lab för klinisk kemi
maria.hermansson@vgregion.se
033 – 616 4530
Ingvar Jacobsson
Överläkare Klinisk kemi och Transfusionsmedicin
ingvar.jacobsson@vgregion.se
033 – 616 2980
Eva Johansson
Verksamhetschef BLM
eva.e.johansson@vgregion.se

033 – 616 3459

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-05-04 08:56