Förtydligande angående transport av koagulationsprover

Förtydligande angående transport av koagulationsproverna P-PK, P-APTT, P-D-Dimer och P-Fibrinogen som analyseras på Laboratorierna för klinisk kemi i Borås och Alingsås.  

Om proverna inte kan analyseras inom de tider som finns angivna i Analyslistan, ska proverna centrifugeras, hällas av och frysas i -20° minst 12 timmar. Sedan kan de transporteras i speciella frysbehållare med frigolitlåda (Marknadsplatsens artikelnummer: 102796273, se figur). Tänk på att alltid förvara de tomma frysbehållarna liggande i frysen.


Om transporttiden överskrider 5 timmar, ska proverna transporteras med kolsyreis.
Prover för koagulationsutredningar ska alltid transporteras med kolsyreis.
Reviderat 180822:
Läs på respektive analys i Analyslistan.
Det bästa för P-PK proverna är att de blir analyserade inom 24 timmar.

Vid frågor kontakta:
Ingvar Jacobsson
Överläkare
033-616 29 80

Johanna Rudbäck
Laboratorieingenjör
033-616 18 75

Annica Andrén
Sektionsledare
033-616 18 65


Senast uppdaterad: 2018-08-22 15:23