CDT 180413

Under perioden 180313 – 180404 har vi haft reagens för bestämning av CDT som inte varit helt tillfredsställande.
Detta har lett till att de erhållna analyssvaren blivit falskt för låga.
Efter180404 har vi bytt till ett reagens som bättre överensstämmer med det vi tidigare använt. 

Vid frågor ring Laboratorium för Klinisk Kemi: 033-616 1876 

Ingvar Jacobsson
Överläkare 

Helen Sandklef
Laboratorieingenjör 

Christina Suhonen
Biomedicinsk analytiker


Senast uppdaterad: 2018-04-13 07:49