Buprenorfin i urin 180319

Laboratoriet för klinisk kemi i Borås har beslutat att byta reagens för analys av Buprenorfin i urin. Bytet medför att vi använder samma reagens som övriga laboratorier i vår region. Vid jämförelse mellan det nya och det gamla reagenset visar det sig att den siffermässiga överensstämmelsen inte är särskilt god. Anledningen till detta är sannolikt att det nya reagenset korsreagerar med Buprenorfin-3-glukos, medan det gamla korsreagerade med Norbuprenorfin. 

Det visade sig dock att alla prover med svar <5 μg/L erhöll samma värde oavsett reagens. 

Svarsrapporteringen kommer inte ändras. 

Den nya analysen tas i bruk 2018-03-19       

Ingvar Jacobsson  Johanna Rudbäck         Charlotta Malm
Överläkare  Laboratorieingenjör         Funktionsansvarig
Klinisk Kemi SÄS       Klinisk Kemi SÄS             Klinisk Kemi SÄS     
033-616 29 80  033-616 18 75     033-616 18 61             

Senast uppdaterad: 2018-03-09 12:48