Åldersrelaterade åtgärdsgränser för PSA 170505

Laboratoriet för klinisk kemi kommer fr.o.m. 2017-05-05 att ersätta nuvarande referensintervall för P-Prostataspecifikt antigen (PSA) hos män med åldersrelaterade åtgärdsgränser enligt nedan.

< 50 år

< 2.0 µg/L

50 – 69 år

< 3.0 µg/L

70 – 80 år

< 5.0 µg/L

> 80 år

< 7.0 µg/L

Detta sker efter rekommendation från expertgruppen för Endokrinologi, Equalis:

Trots de nivåskillnader som för närvarande finns mellan PSA-metoderna i landet är det praktiskt att tillämpa gemensamma åtgärdsgränser. Vid uppföljning av en patient med förhöjt värde bör dock resultat med samma metod jämföras.

Ingvar Jacobsson
Överläkare
033-616 29 80


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18