Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Kliniska läkemedelsstudier och andra forskningsstudier

Laboratoriet för klinisk kemi och transfusionsmedicin vid Södra Älvsborgs Sjukhus, handhar årligen ett flertal studier. I första hand förmedlas vårt arbete genom de kliniska beställarna och i undantagsfall tas direktkontakt med läkemedelsföretag. Laboratorierna ansvarar för provhantering och ombesörjer transport till externa laboratorier för analys. I vissa fall utförs analyserna av laboratoriet. 
Det sker en ständig ökning av studier, och för att vi skall kunna ta hand om proverna på bästa sätt vill vi ha uppgifter i god tid före studiens start. En överenskommelse krävs för varje enskild studie. 
För information om rutiner mm. kontakta:

Anita Andersson
Sektionsledare för provinlämningen
Laboratoriet för klinisk kemi, Borås
Tfn: 033-616 1876

Senast uppdaterad: 2016-10-03 09:21