Vårdenhet 2 Skene

Studerande

Vårdavdelning 2 är en slutenvårdsavdelning med sjudygnsvård. Här vårdas medicinpatienter främst från närområdet

Varje termin har vi studerande som gör sin VFU eller APL på enheten. Sjuksköterskestudenter i termin sex från Högskolan i Borås som gör s.k. Klinisk slutexamination och Vård och Omsorgselever från Marks Gymnasium. I mån av plats även Komvuxelever.

Förberedelse och introduktion

Inför VFU eller APL start får du som studerande en studentinformation, ett välkomstbrev och schema utskickat eller distribuerat via ditt lärosäte. Där finns information om introduktion, information om enheten, schema och handledares namn.

Så här arbetar vi

Vårdavdelning 2 har 16 vårdplatser. Vi arbetar i två moduler, en modul består av åtta patienter.

Vi har ett nära samarbete med fysioterapeut och arbetsterapeut, då patienter med rehabiliterings och mobiliseringsbehov ofta vårdas hos oss. Vi har även tillgång till dietist, kurator och sjukhuspräst.

Vi är 7 sjuksköterskor och 12 undersköterskor som arbetar dag- och kvällstid. Fem sjuksköterskor som arbetar natt. En vårdenhetschef och en avdelningssekreterare.

Huvudhandledare med ansvar för studenter/studerande på SÄS Skene.

Vi arbetar i parvård, en sjuksköterska och två undersköterskor i varje modul dagtid samt en sjuksköterska och en undersköterska i varje modul kvällstid. En koordinator skall finnas på avdelningen. Studerande följer och är schemalagda utifrån handledarnas schema.

Praktisk information

Du hittar oss, via huvudentrén upp till plan fem. I avdelningens personalrum finns kyl/frys och mikrovågsugn. Klädförråd och omklädningsrum blir Du visad vid introduktionen, då får Du också kvittera ut ett behörighetskort som skall återlämnas vid slutet av Din praktik.

 

Kontakt

Ingegärd Dahl, Huvudhandledare SÄS Skene

Telefon
0320 - 77 94 15 (måndagar)
0320 - 77 91 93 (övrig tid)

E-post
ingegerd.dahl@vgregion.se


Anna Olavi, studentansvarig

Telefon
0320 - 77 92 18

OBS! Alla VFU platser beställs via studierektor Eva-Britt Wüstenhagen
Telefon 033 - 616 19 19
E-post eva-britt.wustenhagen@vgregion.se 

Alla APL /LIA platser beställs via Maria Björkman
Telefon 033-616 24 27
E-post maria.a.bjorkman@vgregion.se

 


Senast uppdaterad: 2018-05-07 14:12