Rehabiliterings medicinsk vård R45/UVA

Studerande

R45 är en utbildningsvårdavdelning (UVA).  Här kan du som studerar till sjuksköterska få göra din VFU i kursen Allmän omvårdnad, termin 2 eller Somatisk omvårdnad i termin 4. Även du som läser på Omvårdnadsprogrammet kan göra din APL här.

Förberedelser och introduktion

För sjuksköterskestudenter i termin 2:

Du hittar information om din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på ”Ping-Pong”. Där finns information om introduktionsdagen, annan grundläggande information om VFU, schema samt dina handledares namn.

För sjuksköterskestudenter i termin 4:

Du kommer få grundläggande information om VFU, schema samt dina handledares namn via mail från huvudhandledaren på din studentmailadress som du har på Högskolan i Borås, innan du startar din VFU. Eftersom du under din praktikperiod kommer att få ett eget login till vår dokumentationsmodul behöver du innan din praktikperiod ha läst igenom informationshandboken för IT-användare.

Handbok för IT-användare på SÄS (pdf)

För APL-elever:

Du kommer få grundläggande information om APL, schema samt dina handledares namn via mail (den adress som din lärare angivet) från huvudhandledaren. Du är självklart också välkommen att kontakta mig om du har frågor och funderingar inför din placering på R45/UVA.

För samtliga sjuksköterskestudenter och APL-elever:

Vi vill tillsammans med dig forma din verksamhetsförlagda undervisning (VFU) så att den blir anpassad utefter dina personliga mål och de kursmål som du har med dig från din utbildning. Det är därför betydelsefullt för din bas handledare att få ta del av dina personliga mål. Kursmålen har ansvarig på högskolan skickat över till oss. Skriv ett personligt brev där du berättar vad du har för personliga önskemål och förväntningar/farhågor på din placering. Skicka över din presentation i en word-fil eller PDF-fil, innan du startar din VFU hos oss. Skicka din presentation till huvudhandledaren, se kontaktuppgifter nedan.

Så här arbetar vi

Patienterna som vårdashär är från 18 år och uppåt.På R45/UVA bedrivs vård med en rehabiliteringsmedicinsk inriktning med 18 vårdplatser. R45/UVA är uppdelad i två team, NOS= team för neurologisk och ortopedisk specialiserad rehabilitering och HS = hjärnskadeteam. I team NOS vårdas patienter för ryggmärgsskada, i samband med benamputationsoperation och multitrauma. I team HS vårdas patienter för stroke, hjärnskador och reumatologiska sjukdomar. Patienter som har MS vårdas i både NOS och HS teamet. 

I teamen arbetar sjuksköterskan och undersköterskan i samråd med patienten med omvårdnaden av patienten. Vården planeras av ett multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och psykolog.

Bemötandet gällande patienter på R45/UVA går ut på att skapa en lugn avskalad miljö (inte för många intryck). Det är också viktigt med en struktur kring patienten. Detta p.g.a. att merparten av patienterna har hjärnskador.

Praktisk information

Du hittar oss i Rehabiliteringscentrum, ingång 10 på plan 4. Om du skulle bli sjuk eller av andra anledningar inte kan närvara på dina arbetspass är det viktigt att du hör av dig till avdelningen på det nummer som står under kontaktuppgifter.

Karta

Huvudhandledaren visar dig vid introduktionen var du kan byta om. Ta med hänglås till skåpet samt arbetsskor. På avdelningen finns ett personalrum med kyl/frys och mikrovågsugn. Det finns också möjlighet att köpa mat i personalrestaurangen eller i någon av cafeteriorna. Du får ett nyckelkort vid introduktionen till din VFU och denna är en värdehandling som du ansvarar för och återlämnar i slutet av din placering.

Kontakt

Patrice Anderberg, huvudhandledare

Telefon
033 - 616 14 38

E-post
patrice.anderberg@vgregion.se


Avdelning R45/UVA

Telefon
033 - 616 14 01

OBS! Alla VFU platser beställs via studierektor Eva-Britt Wüstenhagen
Telefon 033 - 616 19 19
E-post eva-britt.wustenhagen@vgregion.se 

Alla APL /LIA platser beställs via Maria Björkman
Telefon 033-616 24 27
E-post maria.a.bjorkman@vgregion.se

 


Senast uppdaterad: 2018-05-07 13:30