Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykiatrikliniken

Studerande

Inom psykiatrisk vård gör sjuksköterskestudenter 4 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 4 i grundutbildningen i kursen: Klinisk omvårdnad, psykiatrisk hälsa, ohälsa och sjukdom. Även specialiststudenter inom psykiatri gör VFU under 5 veckor. Dessa studentgrupper finns i både öppenvård och slutenvård. När det gäller arbetsplatslärande (APL), för elever från gymnasieskolan, både ungdom och vuxenutbildning, gör de sin APL på avdelning eller psykiatrins akutmottagning. Antalet veckor varierar något beroende på vilken gymnasieskola eleven kommer från.

Förberedelse, introduktion och bedömning

Sjuksköterskestudenter termin 4 informeras vid kursstart på Borås Högskola om VFU tiden av huvudhandledare. Vid VFU start håller lektor/adjunkt och huvudhandledare en introduktion för alla SÄS studenter första dagens förmiddag. Under eftermiddagen första dagen besöker studenten sin VFU enhet. Inför VFU har studenten fått sitt schema och tagit del av Handbok för IT-användare och får vid VFU start login till dator och journalsystem.

Specialiststudent psykiatri sköter kontakten med sin VFU plats på egen hand inför VFU perioden, med stöd av huvudhandledare vid behov. Studentlogin ordnas av huvudhandledare.

APL ansvarig/kontaktperson på respektive avdelning skickar information om arbetsplatsen, vem som ska vara handledare samt schema till kommande elev. Kommunikationen bör ske via E-post. From hösten 2019 kommer alla APL elever få en gemensam SÄS introduktion av ansvarig studierektor under första praktikdagen. Under eftermiddagen första dagen fortsätter sedan den avdelningsspecifika introduktionen av utsedd handledare.

Samtliga studenter och elever bedöms av handledare utifrån mål för kurs, utbildning och egna mål.

Psykiatriska verksamheten

Kliniken består av flertalet avdelningar och öppenvårdsmottagningar, de flesta med inriktning mot viss diagnosgrupp. Placeringarna kan variera i innehåll, men målet med VFU och APL kan nås på alla enheter som tar emot studenter och elever. Teamarbete, vårdkedjan och tvärprofessionellt arbete är viktigt inom vår klinik. Din ansvariga handledare kommer från din yrkesgrupp, men perioden kan berikas med att även få insyn i andra yrkeskategoriers del i teamet. Vi står inför en spännande framtid i helt nya lokaler på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS).

Enheter som kan bli aktuella under VFU:

Psykiatrisk akutmottagning (AKM)

Specialistpsykiatriskt närsjukvårdsteam (SPNT) startar senare delen HT-19

Psykiatrisk avdelning 2, inriktning beroendesjukdomar

Psykiatrisk avdelning 3, inriktning förstämningssjukdomar

Psykiatrisk avdelning 4, inriktning psykossjukdomar

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Borås, inriktning remissmottagning och korta behandlingsperioder

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Björkängen, inriktning psykossjukdom

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Centrum, inriktning förstämningssjukdomar

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Äldrepsykiatri, inriktning äldre nyinsjuknade

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Solhem, inriktning personlighetssyndrom

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Neuropsykiatri, inriktning behandling vid neuropsykiatriskt tillstånd.

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Beroende, inriktning beroendesjukdomar

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Alingsås, Lerum och Mark är allmänpsykiatriska mottagningar och tar emot samtliga specialistpsykiatriska patienter inom sitt upptagningsområde oberoende av diagnostillhörighet.

Enheter som kan bli aktuella under APL:

Psykiatrisk akutmottagning (AKM)

Specialistpsykiatriskt närsjukvårdsteam (SPNT) startar senare delen HT-19

Psykiatrisk avdelning 2, inriktning beroendesjukdomar

Psykiatrisk avdelning 3, inriktning förstämningssjukdomar

Psykiatrisk avdelning 4, inriktning psykossjukdomar.

Praktisk information inför din VFU placering får du via Borås högskolas Ping-Pong, huvudhandledare, mail eller direkt med enheten. Informationssätt varierar beroende på vilken grupp av studenter/elever du

Handbok för IT-användare på SÄS (pdf)

Kontakt

Monika Ekeberg, huvudhandledare
Telefon:
033-616 35 40
E-post:
monika.ekeberg@vgregion.se
 

Alla VFU platser beställs via studierektor Eva-Britt Wüstenhagen
Telefon 033 - 616 19 19
E-post eva-britt.wustenhagen@vgregion.se 

Alla APL /LIA platser beställs via Maria Björkman
Telefon 033-616 24 27
E-post maria.a.bjorkman@vgregion.se

 

 

Senast uppdaterad: 2019-08-22 15:10