Postoperativ avdelning

Studerande

Hos oss på postoperativ avdelning kan du som studerar specialistutbildning till intensivvårdssjuksköterska på Högskolan i Borås göra din VFU. Vi tar emot utbytesstudenter ifrån olika europeiska länder. Du som läser omvårdnadsprogrammet kan också få göra din APL (arbetsplats förlagt lärande) hos oss.

Förberedelse och introduktion

Alla studenter med en veckas VFU eller mer: Du får ett välkomstbrev på mail. Där finns information om introduktion, ditt schema, praktisk information samt handledarnas namn bl.a.

Så här arbetar vi

Postoperativ avdelning på Södra Älvsborgs Sjukhus SÄS är en uppvakningsenhet och organisationen ligger under anestesikliniken. Där vårdas inneliggande patienter efter operativa ingrepp och även patienter som kommer hemifrån och opereras men går hem samma dag dvs polikliniska patienter. Patienterna är i alla åldrar och har alltid tillhörighet vid någon av sjukhusets övriga kliniker.

Vår avdelning är bemannad med både sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar i team kring patienterna. Det finns 20 uppvakningsplatser med övervakning på avdelningen. I anslutning till den postoperativa avdelningen ligger en enhet där patienter förbereds inför operation och även kan skickas hem efter operationen dvs poliklinisk verksamhet. Det finns ett visst antal fast personal på enheten men de flesta har ett rotationsschema med intensivvårdsavdelningen.

Praktisk information

Via huvudentrén följer du skyltning mot bokstaven M vänster uppför trappan.  Efter att ha passerat hela glasgången ligger postoperativa avdelningen rakt fram efter den gröna paraply-gubben.

Karta

Kontakt

Mona Sagström, huvudhandledare  

Telefon
033 - 616 30 49

E-post
mona.sagstrom@vgregion.se


Postoperativ vårdavdelning  

Telefon
033 - 616 30 90

OBS! Alla VFU platser beställs via studierektor Eva-Britt Wüstenhagen
Telefon 033 - 616 19 19
E-post eva-britt.wustenhagen@vgregion.se 

Alla APL /LIA platser beställs via Maria Björkman
Telefon 033-616 24 27
E-post maria.a.bjorkman@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-05-07 13:29