Ortopedavdelning E51/UVA

Studerande

Hos oss på E51, ortopedavdelningen, kan du som studerar till sjuksköterska få göra din VFU i kursen allmän omvårdnad, termin 2 i somatisk omvårdnad i termin 4 eller i kliniskslutexamination i termin 6. Du som läser på omvårdnadsprogrammet kan göra din APL på E50, ortopedmottagningen.

Förberedelser och introduktion

För sjuksköterskestudenter i termin 2:

1 – 2 veckor innan din praktik kommer du få schema för ett antal veckor, oftast 2-5, samt information om din avdelning och bashandledare. Du kommer att börja din introduktion med en gemensam sådan på sjukhuset, tid och plats meddelas från skolan. Därefter hämtas du upp av din huvudhandledare för en fördjupad introduktion.

För sjuksköterskestudenter i termin 4:

Tid och plats för din introduktion kommer att meddelas av din studentansvariga i introduktionsbrevet 1-2 veckor innan din praktikperiod. Samtidigt får du även schema för ett antal veckor, oftast 2-5, samt information om din avdelning och bashandledare. Eftersom du under din praktikperiod kommer att få ett eget login till vår dokumentationsmodul behöver du innan din praktikperiod ha läst igenom informationshandboken för IT-användare.

Handbok för IT-användare på SÄS (pdf)

För sjuksköterskor i termin 6:

Du kommer att ha en gemensam, allmän introduktion här på sjukhuset där du kommer få värdefull information om hur din kliniska slutexamination kommer fungera. Du får vid samma tillfälle en praktisk genomgång av fysioterapeut och arbetsterapeut i förflyttningsteknik. Schema och övrig information om din praktikplats hittar du på pingpong.

För APL-elever:

1-2 veckor innan din praktik kommer du att få schema, information om avdelningen samt bashandledarens namn mejlat till dig. Introduktionen sker i samband med ditt första arbetspass och görs av din bashandledare.

För samtliga sjuksköterskestudenter och APL-elever:

Under din praktikperiod betonar vi det egna ansvaret och för att kunna anpassa din praktikperiod efter just dig så är det betydelsefullt att du sänder in dina personliga mål till oss. Dessa mål kan du tillsammans med en presentation av dig själv och dina tidigare vårderfarenheter mejla in till huvudhandledaren, se kontaktuppgifter nedan. Har ni några frågor innan, eller under er praktikperiod, kontakta även då huvudhandledaren.

Så här arbetar vi

Ortopedkliniken har en vårdavdelning E51 och en Ortopedmottagning E50 på Borås Sjukhus samt Vårdenhet 1 och en Ortoped/kirurgmottagning på Skene Sjukhus. Avdelning E51 är delad i 3 team. Varje team har 8 vårdplatser. Här vårdas patienter som skall/har genomgått planerad ortopedisk kirurgi samt patienter som har en akut ortopedisk skada/sjukdom.

Vi arbetar utifrån team och ser samarbete som en viktig faktor i att bedriva en god vård. Dagtid arbetar det 1-2 sjuksköterskor och 1-2 undersköterskor i varje team. På avdelningen finns även en koordinator som bland annat koordinerar in- och utskrivningar samt tar emot ingående samtal. Vi har också ett nära samarbete med sjukgymnaster och arbetsterapeuter på avdelningen.

Praktisk information

Du hittar oss i T-huset. För att komma dit går du in genom huvudentrén, uppför stora trappan vid caféet och rakt fram mot Hiss E. Där åker du upp till plan 5. Om du skulle bli sjuk eller av andra anledningar inte kan närvara på dina arbetspass är det viktigt att du hör av dig till avdelningen på det nummer som står under kontaktuppgifter.

Karta

Omklädningsrum finns i källaren. Studentansvarig/bashandledaren visar dig det vid ditt första arbetspass. Ta med hänglås till skåpet samt arbetsskor. På avdelningen finns ett personalrum med kyl/frys och mikrovågsugn. Det finns också möjlighet att köpa mat i personalrestaurangen eller i någon av cafeteriorna. Du får ett nyckelkort vid introduktionen till din VFU och denna är en värdehandling som du ansvarar för och återlämnar i slutet av din placering.

Hygienrutiner (pdf)

Kontakt

Mattias Reimer, huvudhandledare

Telefon
033 - 616 33 80

E-post
mattias.reimer@vgregion.se


Avdelning E51

Telefon
033 - 616 15 15

 

OBS! Alla VFU platser beställs via studierektor Eva-Britt Wüstenhagen

Telefon 033 - 616 19 19
E-post eva-britt.wustenhagen@vgregion.se 

Alla APL /LIA platser beställs via Maria Björkman
Telefon 033-616 24 27
E-post maria.a.bjorkman@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-05-07 13:28