Klinisk fysiologi

Studerande

Hos oss på Klinisk fysiologi kan du som läser till biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi göra din VFU. Vi tar i första hand emot studenter ifrån Göteborgs Universitet under termin 5. Har vi plats och möjlighet är studenter från andra universitet och högskolor också välkomna till oss. Ansökan från respektive lärosäte skickas till vår studierektor.

Förberedelse och praktisk information

Alla studenter får ett välkomstbrev på mail ifrån huvudhandledaren. Där finns allmän information om att vara student på SÄS, övergripande placeringsschema samt tid och plats den första dagen. Välkomstmailet skickas ut cirka 2 veckor innan VFU:n börjar.

Så här arbetar vi

Här är vi ett team på 17 stycken biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi, 1 undersköterska, som har ett nära samarbete med våra sekreterare, Kkardiologer och ST-läkare. Vår verksamhet bedriver vi i första hand på Klin Fys Avd, i Borås, SÄS, men även på Kirurgmottagningen på SÄS, samt Hjärtmottgningen i Skene.

 

Här utför vi undersökningar som;

- EKG

- Arbets EKG

- Holter – 24 tim, EKG

- Ultraljud hjärta, TTE/TEE

- Ultraljud kärl, aorta screening

- EEG

- ENG

- NIE

- Tilt - lutningstest

 

Kontakt

Pia Gabrielsson -Huvudhandledare

Telefon 033-616 23 09

Pia.wahlin@vgregion.se

 

Annika Fluur- Handledare

Telefon 033-616 50 79

annika.fluur@vgregion.se

 

OBS! Alla VFU platser beställs via studierektor Eva-Britt Wüstenhagen

Telefon 033 - 616 19 19

eva-britt.wustenhagen@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-11-01 15:18