Nuklearmedicin

Studerande

Hos oss på nuklearmedicin kan du som läser till Biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi eller Röntgensjuksköterska göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Vi tar i första hand emot studenter ifrån Göteborgs Universitet. Har vi plats och möjlighet är studenter från andra universitet och högskolor också välkomna. Ansökan från respektive lärosäte skickas till vår studierektor. Vi har inte möjlighet att tillhandahålla praktikplatser för elever.

Förberedelse och praktisk information

Alla studenter får ett välkomstbrev på mail ifrån huvudhandledaren. Där finns allmän information om att vara student på SÄS, även ansvarig handledare skickar ut ett välkomstbrev på mail som innehåller övergripande placeringsschema samt tid och plats den första dagen. Välkomstmailet skickas ut cirka 2 veckor innan VFU: n börjar.

Så här arbetar vi

Vår verksamhet består av fem Biomedicinska analytiker och en Röntgensjuksköterska.

På vår avdelning har vi också nära samarbete med läkare, ingenjörer, sjukhusfysiker, sekreterare, administratörer. Huvudverksamheten sker i Borås.

På vår avdelning finns 2st gammakameror varav 1 SPECT och 1 SPECT-CT.

Vi utför fysiologiska och morfologiska undersökningar och behandlingar med hjälp av radioaktiva läkemedel. Några exempel är utredningar om tumörsjukdom, sköldkörtelsjukdom, lungfunktion, njurfunktion och hjärtfunktion. Vi ger också behandlingar med radioaktivitet, till exempel radioaktivt jod eller radium. En del utförs i samarbete med andra mottagningar.

Här utför vi undersökningar som;

Skelettscintigrafi

Hjärtscintigrafi

Thyroideascintigrafi med Radiojodbehandlning

V/P Spect(Lungscintigrafi)

Renografi

EDTA chrome-clearance

DMSA Scintigrafi

Sentinelnodescintigrafi

Blödning scintigrafi

Meckel-divertikel scintigrafi

P-32 behandling

Xofigo behandling

 

Kontakt

Pia Gabrielsson – Huvudhandledare

E-post Pia.wahlin@vgregion.se

Telefon 033-616 23 09

Bahez Salim – Handledare

Telefon 033-616 49 70

E-post bahez.salim@vgregion.se

OBS! Alla VFU platser beställs via studierektor Eva-Britt Wüstenhagen
Telefon 033-616 1919
E-post eva-britt.wustenhagen@vgregion.se 

 

Senast uppdaterad: 2018-12-03 11:16