Medicin 4 (M4)/UVA

Studerande

På vårdenhet för mag-, tarm- och njurmedicin tar vi varje termin emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning. M4/UVA tar emot sjuksköterskestudenter från termin 2 och 4. Avdelningen har en utbildningsprofil och är bemannad med bashandledare, huvudhandledare, klinisk adjunkt samt klinisk lektor.

Förberedelser och introduktion

När du blivit placerad på M4/UVA och informationen har nått kliniken, kommer du att kunna läsa mer specifik information för din placering utifrån vilken termin du läser, på lärosätets lärplattform pingpong. Under första veckan kommer du och din handledare ha ett målsamtal som innebär att ni går igenom ditt schema, dina kursmål samt för dialog kring vad vi förväntar oss av dig och vad du förväntar dig av oss. Skicka en presentation av dig själv samt dina egna mål för din VFU, till ansvarig huvudhandledaren, innan du börjar din praktikperiod så kan din handledare förbereda sig. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

För sjuksköterskestudenter i termin 2:

Du kommer att börja din introduktion med en gemensam sådan på sjukhuset, tid och plats meddelas från skolan. Därefter hämtas du upp av din huvudhandledare för en fördjupad introduktion.

För sjuksköterskestudenter i termin 4:

Tid och plats för din introduktion kommer att meddelas av din studentansvariga i introduktionsbrevet 1-2 veckor innan din praktikperiod. Eftersom du under din praktikperiod kommer att få ett eget login till vår dokumentationsmodul behöver du innan din praktikperiod ha läst igenom informationshandboken för IT-användare.

Handbok för IT-användare på SÄS (pdf)

Så här arbetar vi

Medicin 4 är en allmän medicinsk vårdavdelning med inriktning mot njur- och mag-tarmsjukdomar. På medicin 4 vårdas patienter med medicinska diagnoser, patienter med akut eller kronisk njursvikt och patienter med mag-tarm diagnoser. Dialysenheter och mottagningsdel är kopplat till avdelningen.

M4 har en utbildningsprofil vilket innebär att avdelningen har ansvar för fler studerande än traditionella avdelningar och avdelningen är bemannad med huvudhandledare och klinisk lärare.Den ideologi som skall genomsyra verksamheten på utbildningsvårdsavdelningen tar sin utgångspunkt ivårdvetenskapen, som fokuserar på patientperspektivet och är grundläggande för allt vårdande oberoende yrkesprofession.

Arbetslaget är indelat i tre vårdande team. Vardagar består teamets personal av 3 personer, oftast två sjuksköterskor och en undersköterska. Ett team ansvarar för 8 vårdplatser. Kvällar och helger består teamet av en sjuksköterska och en undersköterska. Bemanningen nattetid är tre sjuksköterskor. I övrigt är avdelningen bemannad med vårdenhetschef (VEC), huvudhandledare, klinisk adjunkt, VEC-stöd, avdelningsläkare samt AT- tjänstgörande läkare.

Praktisk information

För att hitta till oss går du in genom huvudentrén och tar till höger förbi Apoteket. Ta hiss H till plan 5. Om du skulle bli sjuk eller av andra anledningar inte kan närvara på dina arbetspass är det viktigt att du hör av dig till avdelningen på det nummer som står under kontaktuppgifter.

Omklädningsrum finns i källaren. Huvudhandledaren visar dig det vid introduktionen. Ta med arbetsskor. På avdelningen finns ett personalrum med kyl/frys och mikrovågsugn. Det finns också möjlighet att köpa mat i personalrestaurangen eller i någon av cafeteriorna. Du får ett nyckelkort vid introduktionen till din VFU och denna är en värdehandling som du ansvarar för och återlämnar i slutet av din placering.

Karta

Hygienrutiner (pdf)

Kontakt

Linda Bergstrand, huvudhandledare

Telefon
033 - 616 32 09

E-post 
linda.k.bergstrand@vgregion.se


Vårdavdelning M4/UVA

Telefon
033 - 616 22 14

OBS! Alla VFU platser beställs via studierektor Eva-Britt Wüstenhagen
Telefon 033 - 616 19 19
E-post eva-britt.wustenhagen@vgregion.se 

Alla APL /LIA platser beställs via Maria Björkman
Telefon 033-616 24 27
E-post maria.a.bjorkman@vgregion.se

 


Senast uppdaterad: 2018-08-31 12:58