Laboratoriemedicin

Studerande

Hos oss på laboratoriemedicin kan du som läser till biomedicinsk analytiker göra din VFU. Vi tar i första hand emot studenter ifrån Göteborgs Universitet under termin 5 samt ibland utbytesstudenter som läser till BMA. Har vi plats och möjlighet är studenter från andra universitet och högskolor också välkomna. Ansökan från respektive lärosäte skickas till vår studierektor. Vi har inte möjlighet att tillhandahålla praktikplatser för elever från gymnasieskolans vård- och omsorgsutbildning.

Förberedelse och praktisk information

Alla studenter får ett välkomstbrev på mail ifrån huvudhandledaren oavsett vilket labb man är placerad på. Där finns allmän information om att vara student på SÄS, övergripande placeringsschema samt tid och plats den första dagen. Välkomstmailet skickas ut cirka 2 veckor innan VFU:n börjar.

Så här arbetar vi

I vår verksamhet arbetar ca 60 stycken biomedicinska analytiker på våra olika labbspecialiteter; Klinisk Kemi, Transfusionsmedicin, Mikrobiologi och Patologi/cytologi. På våra labb har vi också nära samarbete med läkare, cytodiagnostiker, ingenjörer, obduktionstekniker, molekylär biologer, sekreterare, administratörer och labbiträden. Huvudverksamheten sker i Borås men vi har även laboratorier i Alingsås och Skene.

Laboratoriemedicin svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, utveckling och utbildning. Vår uppgift är att analysera de prover som kommer till oss, dels "rutin" prover men vi har också akut- och jourverksamhet. Varje labb har olika rutiner då vår verksamhet skiljer sig åt.

Klinisk Kemi

På Laboratoriet för Klinisk Kemi i Borås arbetar runt 60 personer och vi utför mer än 3 miljoner analyser per år. Analysresultaten används både för att ställa diagnos och som underlag för behandling. Vi har ett brett sortiment som innefattar såväl vanliga rutinanalyser som mer avancerade specialanalyser för särskilda frågeställningar, till exempel analyser för immunologi, allergi- och hormonutredningar. Vi bedriver verksamhet dygnet runt och de allra flesta analyserna svaras ut samma dag som proverna kommer till oss.

Transfusionsmedicin

Idag arbetar ca 14 personer på transfusionsmedicin (SÄS). Vi har 3 sektioner; Serologi, Tappning av blodgivare samt Komponentframställning. På transfusionsmedicin bedrivs dygnet runt verksamhet.

Mikrobiologi

På klinisk mikrobiologi bedrivs diagnostik av sjukdomsframkallande mikroorganismer inom allmän mikrobiologi, parasitologi, virologi och immunologi. Vi är cirka 25 personer som arbetar på avdelningen. Diagnostik sker till stor del genom odling, antigen-antikroppsbestämning och PCR-teknik. Även blodgivarscreening utförs här på laboratoriet. Vi har en egen sektion för tillverkning av substrat till i huvudsak vår egen diagnostik men även till försäljning till veterinärer och livsmedelslaboratorier.

Patolog- cytologlab

På patolog/cytologlab arbetar ca 35 personer. Som biomedicinska analytiker arbetar man med att preparera och analysera vävnads- och cellprover så att en diagnos kan ställas. Vi samarbetar på hela avdelningen så hos oss kommer du att träffa på/jobba tillsammans med de flesta yrkeskategorier.

Kontakt

Pia Gabrielsson -Huvudhandledare

Telefon 033-616 23 09

pia.wahlin@vgregion.se

 

OBS! Alla VFU platser beställs via studierektor Eva-Britt Wüstenhagen

Telefon 033 - 616 19 19

eva-britt.wustenhagen@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-11-01 15:11