Kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA)

Studerande

Hos oss på KAVA kan du som läser till sjuksköterska på Högskolan i Borås få göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i somatisk omvårdnad i termin 4.
Vi tar även emot studenter kortare perioder från röntgenprogrammet på Göteborgs Universitet. Även du som läser på Omvårdnadsprogrammet kan göra din APL (arbetsplatsförlagt lärande) på avdelningen.

Förberedelser och introduktion

Alla studenter med en veckas praktik eller mer får ett välkomstbrev på mail eller per post. Där finns information om introduktion, om enheten, schema samt namn på handledarna.

Eftersom du under din praktikperiod kommer att få ett eget login till vår dokumentationsmodul behöver du innan din praktikperiod ha läst igenom informationshandboken för IT-användare.

Handbok för IT-användare på SÄS (pdf)

Du som läser till sjuksköterska i termin fyra kommer att ha minst två ansvariga studenthandledare och följa deras schema. Du som läser i termin fem kommer ha din VFU förlagd till natten och följer där studenthandledarens schema.

Du som går omvårdnadsprogrammet kommer följa din handledare under APL-perioden.

Så här arbetar vi

KAVA står för kirurgisk akutvårdsavdelning, en avdelning som inte har någon planerad verksamhet utan vårdar patienter med akuta kirurgiska åkommor. Här vårdas också patienter med sjukdomar i de endokrina systemen.
Inläggningar på avdelningen sker främst från akuten och förekommer under hela dygnet, veckans alla dagar.

Avdelningen har 24 vårdplatser uppdelade i tre team med åtta patienter i varje team. I varje team arbetar vi sjuksköterska och undersköterska tillsammans runt patienten. På avdelningarna arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Det finns även sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator samt en dietist kopplade till avdelningen.

Praktisk information

Via huvudentrén går du upp för trätrappan, fortsätt rakt fram mot det rosa mosaikkonstverket. Ta trappan till vänster en våning upp och gå in genom dörren till vänster på tredje våning. Du är nu inne på KAVA. Med hiss når du oss via hiss E våning tre. Det finns lunchrum på avdelningen med kyl och mikrovågsugn. Du kommer att tilldelas ett omklädningsskåp i källaren där det också finns ett centralt förråd med personalkläder.

Ta med ett hänglås till skåpet samt arbetsskor. Vi som arbetar i den patientnära vården byter arbetskläder varje pass, enligt gällande hygienrutiner. Du får ett nyckelkort vid introduktionen som bl.a. ger dig tillträde till omklädningsrummet. Detta återlämnas på avdelningen vid slutet av din placering. Lämna inga värdesaker i omklädningsrummet utan ta dessa med till avdelningen och lås in i avsedda väskskåp.

Karta

Kontakt

Åsa Ghazale, huvudhandledare

Telefon
033 - 616 10 73

E-post
asa.ghazale@vgregion.se


Frida Eriksson, studentansvarig 

Telefon
033 - 616 10 51

E-post
frida.mo.eriksson@vgregion.se

OBS! Alla VFU platser beställs via studierektor Eva-Britt Wüstenhagen T
elefon
033 - 616 19 19
E-post eva-britt.wustenhagen@vgregion.se 

Alla APL /LIA platser beställs via Maria Björkman
Telefon 033-616 24 27
E-post maria.a.bjorkman@vgregion.se

 

Senast uppdaterad: 2018-05-07 13:15