Kirurgavdelning 4

Studerande

Hos oss på kirurgavdelning 4 kan du som studerar till sjuksköterska på Högskolan i Borås få göra din VFU i kursen allmän omvårdnad, termin 2 eller somatisk omvårdnad i termin 4. Även du som läser till Röntgen sjuksköterska på Göteborgs universitet kan göra en kortare somatisk placering här. Vi tar också emot elever från omvårdnadsprogrammet på gymnasienivå för APL (arbetsplatsförlagt lärande) på avdelningen.

Förberedelser och introduktion

Alla studenter med en veckas praktik eller mer får ett välkomstbrev på mail eller per post. Där finns information om introduktion, om enheten, schema samt namn på handledarna. Eftersom du under din praktikperiod kommer att få ett eget login till vår dokumentationsmodul behöver du innan din praktikperiod ha läst igenom informationshandboken för IT-användare.

Handbok för IT-användare på SÄS (pdf)

Så här arbetar vi

Kirurgavdelning 4 är en kirurgisk vårdavdelning som bedriver diagnostik och behandling riktade mot sjukdomar i nedre mag-tarm kanalen samt njur- och urinvägar. Det är främst planerad vård med det förekommer även akut verksamhet. Avdelningen har 24 vårdplatser uppdelade i tre team med åtta patienter i varje team. I varje team arbetar vi sjuksköterska och undersköterska tillsammans runt patienten. På avdelningarna arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. I nära anslutning till avdelningen finns mottagningsverksamhet med stomiterapeut och uroterapeut. Det finns även sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator samt en dietist kopplade till avdelningen.

Du som läser till sjuksköterska i termin två kan handledas av såväl undersköterska som sjuksköterska i det direkta omvårdnadsarbetet och följer studenthandledarens schema. Möjlighet ska ges till insyn i sjuksköterskans arbete. Du som läser i termin fyra kommer att ha minst två ansvariga studenthandledare och följer deras schema. Du som går omvårdnadsprogrammet följer din handledare under APL-perioden.

Praktisk information

Med hiss når du oss via hiss H våning sex. Det finns lunchrum på avdelningen med kyl och mikrovågsugn. Du kommer att tilldelas ett omklädningsskåp i källaren där det också finns ett centralt förråd med personalkläder. Ta med ett hänglås till skåpet samt arbetsskor. Vi som arbetar i den patientnära vården byter arbetskläder varje pass, enligt gällande hygienrutiner. Du får ett nyckelkort vid introduktionen som bl.a. ger dig tillträde till omklädningsrummet. Detta återlämnas på avdelningen vid slutet av din placering. Lämna inga värdesaker i omklädningsrummet utan ta dessa med till avdelningen och lås in i avsedda väskskåp.

Karta

Kontakt

Åsa Ghazale, huvudhandledare

Telefon
033 - 616 10 73

E-post
asa.ghazale@vgregion.se


Gun Carlsson, studentansvarig

Telefon
033 - 616 10 54

E-post 
Gun.h.karlsson@vgregion.se


Kirurgavdelning 4

Telefon
033 - 616 10 54

 

OBS! Alla VFU platser beställs via studierektor Eva-Britt Wüstenhagen
Telefon 033 - 616 19 19
E-post eva-britt.wustenhagen@vgregion.se 

Alla APL /LIA platser beställs via Maria Björkman
Telefon 033-616 24 27
E-post maria.a.bjorkman@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-05-07 13:13