Intensivvårdsavdelning (IVA)

Studerande

Hos oss på IVA kan du som studerar specialistutbildning till intensivvårdssjuksköterska på Högskolan i Borås göra din VFU. Vi tar emot utbytesstudenter ifrån olika europeiska länder. Du som läser omvårdnads programmet kan också få göra din APL (arbetsplats förlagt lärande) hos oss.

Förberedelse och introduktion

Alla studenter med en veckas VFU eller mer: Du får ett välkomstbrev på mail. Där finns information om introduktion, ditt schema, praktisk information samt handledarnas namn bl.a.

Så här arbetar vi

Intensivvårdsavdelningen på Södra Älvsborgs Sjukhus SÄS är en allmän intensivvårdsavdelning vilket innebär att vi utför tjänster åt övriga sjukhuset. Intensivvårdsavdelningen tillhör anestesikliniken. Patienterna är i alla åldrar och har alltid tillhörighet vid någon av sjukhusets övriga kliniker. Svårighetsgraden på övervakning och behandling varierar alltifrån observation/övervakning till behandling i respirator, dialys eller annan resurskrävande vård. Vår avdelning är bemannad för att vårda upptill 8 intensivvårds patienter samtidigt.

Hos oss arbetar cirka 100 personer och fördelningen är cirka 60 specialistutbildade sjuksköterskor och 40 undersköterskor. Vi arbetar i team kring patienten. Teamet består av anestesiläkare, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast samt vid behov kurator och andra yrkeskategorier. Vi bemannar också den postoperativa avdelningen i anslutning till OP 1. Vi utför även en del externa uppdrag såsom MIG, externvårdspatienter, andningsvård, ambulanstransporter och ”stickhjälp” på hela sjukhuset.

Praktisk information

Via huvudentrén följer du skyltning mot bokstaven M vänster uppför trappan. Ta hiss eller trappa en våning ner där du hittar intensivvårdsavdelningen. Det är en låst avdelning så ring på klockan utanför dörren så öppnar någon åt dig.

Karta

Kontakt

Mona Sagström, huvudhandledare  

Telefon
033 - 616 30 49

E-post
mona.sagstrom@vgregion.se


Intensivvårdsavdelning (IVA) 

Telefon
033 - 616 30 50

 

OBS! Alla VFU platser beställs via studierektor Eva-Britt Wüstenhagen
Telefon 033 - 616 19 19
E-post eva-britt.wustenhagen@vgregion.se 

Alla APL /LIA platser beställs via Maria Björkman
Telefon 033-616 24 27
E-post maria.a.bjorkman@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-05-07 13:11