Hematologi onkologi E71

Studerande

Hos oss på E71 kan du som studerar till sjuksköterska få göra din VFU i kursen allmän omvårdnad, termin 2 eller somatisk omvårdnad i termin 4. Även du som läser på omvårdnadsprogrammet kan göra din APL här.

Förberedelser och introduktion

För sjuksköterskestudenter i termin 2: 

1 – 2 veckor innan din praktik kommer du få schema för ett antal veckor, oftast 2-5, samt information om din avdelning och bashandledare. Du kommer att börja din introduktion med en gemensam sådan på sjukhuset, tid och plats meddelas från skolan. Därefter hämtas du upp av din huvudhandledare för en fördjupad introduktion.

För sjuksköterskestudenter i termin 4: 

Tid och plats för din introduktion kommer att meddelas av din studentansvariga i introduktionsbrevet 1-2 veckor innan din praktikperiod. Samtidigt får du även schema för ett antal veckor, oftast 2-5, samt information om din avdelning och bashandledare. Eftersom du under din praktikperiod kommer att få ett eget login till vår dokumentationsmodul behöver du innan din praktikperiod ha läst igenom informationshandboken för IT-användare.

Handbok för IT-användare på SÄS (pdf)

För APL-elever: 

1-2 veckor innan din praktik kommer du att få schema, information om avdelningen samt bashandledarens namn mejlat till dig. Introduktionen sker i samband med ditt första arbetspass och görs av din bashandledare.

För samtliga sjuksköterskestudenter och APL-elever:

Under din praktikperiod betonar vi det egna ansvaret och för att kunna anpassa din praktikperiod efter just dig så är det betydelsefullt att du sänder in dina personliga mål till oss. Dessa mål kan du tillsammans med en presentation av dig själv och dina tidigare vårderfarenheter mejla in till huvudhandledaren, se kontaktuppgifter nedan. Har ni några frågor innan, eller under er praktikperiod, kontakta även då huvudhandledaren.

Så här arbetar vi

Avdelning E71 är en hematolog- och onkologavdelning vilket innebär att vi mestadels vårdar patienter med dessa sjukdomar men vi vårdar även patienter med olika internmedicinska sjukdomar. De cancerpatienter vi vårdar kan ha botbara sjukdomar men vi vårdar även patienter i ett palliativt skede, det vill säga när sjukdomen inte längre går att bota.  På avdelningen har vi 23 fasta vårdplatser med möjlighet att utöka med ytterligare platser om behovet finns, så kallade överbeläggningsplatser. Vi arbetar utifrån team och ser samarbete som en viktig faktor i att bedriva en god vård. Dagtid arbetar det 3 sköterskor (1-2 ssk, 1-2 usk) i varje team och på avdelningen finns även en koordinator som bland annat planerar in- och utskrivningar samt tar emot ingående samtal.

Praktisk information

Du hittar oss i T-huset. För att komma dit går du in genom huvudentrén, uppför stora trappan vid caféet och rakt fram mot Hiss E. Där åker du upp till plan 7 och sedan ligger avdelningen till höger runt hörnet. Om du skulle bli sjuk eller av andra anledningar inte kan närvara på dina arbetspass är det viktigt att du hör av dig till avdelningen på det nummer som står under kontaktuppgifter

Omklädningsrum finns i källaren. Studentansvarig/bashandledaren visar dig det vid ditt första arbetspass. Ta med hänglås till skåpet samt arbetsskor. På avdelningen finns ett personalrum med kyl/frys och mikrovågsugn. Det finns också möjlighet att köpa mat i personalrestaurangen eller i någon av cafeteriorna. Du får ett nyckelkort vid introduktionen till din VFU och denna är en värdehandling som du ansvarar för och återlämnar i slutet av din placering.

Karta

Kontakt

Elin Larsson, huvudhandledare 
Telefon
033 - 616 22 11

E-post
elin.maria.larsson@vgregion.se

Avdelning E71
Telefon
033 - 616 22 11

OBS! Alla VFU platser beställs via studierektor Eva-Britt Wüstenhagen
Telefon 033 - 616 19 19
E-post eva-britt.wustenhagen@vgregion.se 

Alla APL /LIA platser beställs via Maria Björkman
Telefon 033-616 24 27
E-post maria.a.bjorkman@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-09-14 15:31