Central arbetsterapi

Studerande

Hos oss på centrala arbetsterapin kan du som studerar till arbetsterapeut göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Vi tar emot arbetsterapeutstudenter från alla terminer i första hand från Göteborgs universitet.

Välkomstbrev Central arbetsterapi (pdf)

Förberedelser och introduktion

Alla studenter med en veckas praktik eller mer får ett välkomstbrev på mail eller per post. Där finns information om introduktion, om enheten, samt namn på handledarna. Eftersom du under din praktikperiod kommer att få ett eget login till vår dokumentationsmodul behöver du innan din praktikperiod ha läst igenom informationshandboken för IT-användare.

Handbok för IT-användare på SÄS (pdf)

Så här arbetar vi

Arbetsterapeuterna på Central Arbetsterapi träffar patienten på samtliga avdelningar inom akutsjukvården på SÄS Borås. Till akutsjukvården hör ortoped-, medicin- och kirurgklinikerna samt infektion, gyn, onkolog och intensivvårdsavdelningen. Vi arbetar även mot Barn- och ungdomskliniken, Barn- och ungdomspsykiatrin samt en handpoliklinisk verksamhet. Vårt arbete syftar till att göra en inledande kartläggning gällande anamnes och bedömning för att påbörja rehabilitering och tillgodose det akuta hjälpmedelsbehovet. Överrapportering sker sedan till ansvarig arbetsterapeut inom primärvård eller kommun som tar vid och ansvarar för uppföljning och fortsatt rehabilitering. Beroende på de olika verksamhetsområdena varierar vårdtiderna kraftigt och därmed också de insatser vi hinner göra.
Utöver patientarbete ansvarar vi även för att handleda personal i förflyttningsteknik och hjälpmedelshantering. I den handpolikliniska verksamheten bedöms och tränas främst ortopediska skador.

Praktisk information

Central Arbetsterapin ligger på plan 1 i T-huset. Gå in via huvudentrén 1 (se karta) och följ skyltning märkt S eller fråga i incheckningen efter Centrala Arbetsterapin. Om du skulle bli sjuk eller av andra anledningar inte kan närvara på dina arbetspass är det viktigt att du hör av dig till avdelningen på det nummer som står under kontaktuppgifter

Omklädningsrum finns i källaren. Bashandledaren visar dig det vid ditt första arbetspass. Du får arbetskläder här, vi som arbetar i den patientnära vården byter arbetskläder varje pass, enligt gällande hygienrutiner. Ta med hänglås till skåpet samt arbetsskor. På avdelningen finns ett personalrum med kyl/frys och mikrovågsugn. Det finns också möjlighet att köpa mat i personalrestaurangen eller i någon av cafeteriorna. Du får ett nyckelkort vid introduktionen till din VFU och denna är en värdehandling som du ansvarar för och återlämnar i slutet av din placering.

Karta

Kontakt

Maria Välikangas, kontaktperson

Telefon
033 - 616 12 79

E-post
Maria.valikangas@vgregion.se

 

Laila Tikka, huvudhandledare 

Telefon
033 - 616 45 34 
 
E-post 
laila.i.tikka@vgregion.se

 

OBS! Alla VFU platser beställs via studierektor Eva-Britt Wüstenhagen
Telefon 033 - 616 19 19
E-post eva-britt.wustenhagen@vgregion.se 

Alla APL /LIA platser beställs via Maria Björkman
Telefon 033-616 24 27
E-post maria.a.bjorkman@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-09-27 12:56