Ambulanssjukvården

Studerande

Hos oss på ambulansen kan du som läser till ambulanssjukvårdare eller studerar specialistutbildning till ambulanssjuksköterska på Högskolan i Borås göra dina fältstudier och din VFU. Vid möjlighet av plats tar vi även emot sjuksköterskestudenter ifrån Göteborgs Universitet under termin 5 samt utbytesstudenter som läser till sjuksköterska. Även du på Borås Högskola som läser till sjuksköterska, kan vid intresse göra enstaka pass för auskultation hos oss under din VFU i somatisk omvårdnad termin 4. Detta efter överenskommelse med din praktikplats, handledare och klinikens huvudhandledare.

Förberedelse och praktisk information

Alla studenter med en veckas VFU eller mer får ett välkomstbrev på mail ifrån studentsamordnaren på den aktuella stationen. Där finns information om ditt schema, adress, kontakter samt handledarnas namn etc. Kommer du för att auskultera under en annan praktik så kontaktas du via mail efter att huvudhandledaren fått informationen. Om du vill uppdatera dig lite kort före VFU så hittar du introduktionsmaterial under fliken "Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt arbetsplatsförlagt lärande (APL)".

Så här arbetar vi

I vår verksamhet arbetar ca 150 stycken ambulanssjukvårdare och specialistutbildade sjuksköterskor på ambulansstationerna runtom i Alingsås, Borås, Herrljunga, Lerum, Skene, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Sammanlagt tjänstgör elva stycken dygnsambulanser och fyra dagambulanser inom SÄS. Inom verksamheten finns även en lättvårdsambulans samt liggande sjuktransport.

Kontakt

Ingemar Sundgren  Huvudhandledare

Telefon 033-616 16 17

E-post
E-postadress

Vårdenhetschefer

Carina Dinäss, VEC-område: Borås/Ulricehamn

E-post
E-postadress

 

Telefon
033 - 616 10 02

E-post
E-postadress


Magnus Güldenpfennig, VEC-område: Alingsås/Herrljunga/Lerum/Vårgårda

Telefon
0322 - 22 77 77

E-post
E-postadress


Rikard Bjuveus, VEC-område: Skene/Svenljunga/Tranemo

Telefon
0320 - 77 94 50

E-post
E-postadress

 

OBS! Alla VFU platser beställs via studierektor Eva-Britt Wüstenhagen
Telefon
033 - 616 19 19
E-post
E-postadress 

Alla APL /LIA platser beställs via Maria Björkman
Telefon
033-616 24 27
E-post
E-postadress