VFU/APL per enhet

Här finner du som studerar och ska ha din VFU, APL eller annan praktik på Södra Älvsborgs sjukhus praktisk information kring din praktikplats.

Ambulanssjukvården

Arbetsterapin Rehab

BB-avdelning

Central arbetsterapi

Centrala fysioterapin

Dietistenheten Borås/Skene

Fysioterapi rehab

Förlossning

Geriatrisk avdelning/UVA

Gyn Pris E81

Hematologi onkologi E71

Hjärtintensivavdelning (HIA)

Intensivvårdsavdelning (IVA)

Kirurg- och öronavdelningen

Kirurgavdelning 4

Kirurgisk akutvårdsavdelning, KAVA

Klinisk fysiologi

Laboratoriemedicin

Lungavdelning E32

Medicin 4, M4/UVA

Neurologavdelningen

Nuklearmedicin

Operation

Ortopedavdelning E51/UVA

Postoperativ avdelning

Rehabiliteringsmedicinsk vård R45/UVA

Röntgen

Strokeavdelning E41

Vuxenpsykiatrisk mottaning Lerum (arbetsterapi)

Vuxenpsykiatrisk mottagning Mark (arbetsterapi)

Vuxenpsykiatrisk mottagning Alingsås (arbetsterapi)

Vuxenpsykiatrisk rehabiliteringsmottagning Borås (arbetsterapi)

Vårdenhet 1 Skene

Vårdenhet 2 Skene

Senast uppdaterad: 2018-12-03 11:20