Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rehab-UVA

Rehab-UVA bedrivs på två enheter: Rehabiliteringsmedicinsk avdelning med 18 vårdplatser och Geriatrisk avdelning med 16 vårdplatser. Sjuksköterskestudenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning i termin två eller fyra här. Även elever från gymnasiala omvårdnadsprogrammet kan göra sin APL(arbetsplatsförlagt lärande) här.

För att tydliggöra patientperspektivet är studenten placerad i ett team och varje student har utsedda handledare. Under termin 2 ligger fokus på grundläggande omvårdnad. Under termin fyra sker en successiv progression i utveckling av kunskaper och förmågor som leder till att de i slutet av praktikperioden kan ta ansvar för hela omvårdnadsprocessen för en eller flera patienter. Med utgångspunkt i autentiska patientberättelser övas studenter i grupp till problemlösning under termin 2. Förmågan vidareutvecklas till att göra vårdplaner i termin 4. Metoden som används i termin 2 och 4 är case- metodik.

Studenterna handleds ibland i par vilket har visat sig är en metod som är positivt för lärande och yrkesutveckling.

Reflektion genomsyrar handledningen i form av reflekterande dagboksblad, individuell reflektion och gruppreflektion Studenterna erbjuds också utbildningar och studiebesök. För många studenter är praktiken på Rehab- UVA första mötet med vården och många studenter har uttryckt att det är en bra placering att börja med.

Kontakt

Patrice Anderberg, huvudhandledare

Telefon
033 - 616 14 38   

E-post
patrice.anderberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28