Medicinavdelning 4/UVA

Medicinavdelning 4/UVA, (M4/UVA) är en utbildningsvårdavdelning med inriktning mot njursjukvård, gastroenterologi och allmän medicin. Sjuksköterskestudenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning i termin två eller fyra här.

Studenterna är knutna till en patientgrupp med tillhörande vårdteam som består av sjuksköterska, undersköterska och en till två studenter på olika nivåer. Under termin två ligger fokus på grundläggande omvårdnad. Under termin fyra sker en successiv progression i utveckling av kunskaper och förmågor som leder till att de i slutet av praktikperioden kan ta ansvar för hela omvårdnadsprocessen för en eller flera patienter. Studenten handleds av tjänstgörande sjuksköterska och undersköterska i teamet men det finns en utsedd handledare med övergripande bedömningsansvar. Under några veckor handleds studenterna i par.

På M4/UVA använder man sig av varierande metoder för studenternas lärande. Reflektion genomsyrar handledningen i form av reflekterande dagboksblad, individuell reflektion och gruppreflektion. Seminarier utifrån patientberättelser där studenten övas att göra en vårdplan samt att dokumentera denna är en annan metod. Studenterna erbjuds också utbildningar och studiebesök. Studenter uttrycker ofta att det känns att detta är en rutinerad avdelning när det gäller att ta hand om praktikanter.

Kontakt

Linda Bergstrand, huvudhandledare

Telefon
033 - 616 32 09

E-post
linda.k.bergstrand@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28