Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19:

Förkylningsbesvär? Tänk på uppmaningen från Smittskydd VGR till närstående, att undvika besök på sjukhuset som inte är helt nödvändiga och att aldrig göra besök om man har luftvägssymtom. De här åtgärderna och rekommendationerna är till för att skydda de mest sårbara. Information om de förändringar som SÄS genomför hittar du via SÄS sida om corona. 
Mer information och aktuellt läge i Västra Götaland

 

Utbildningsvårdavdelning (UVA)

Det finns två utbildningsvårdavdelningar som drivs i samarbete med Högskolan i Borås. Där ges verksamhetsförlagd utbildning(VFU) till sjuksköterskestudenter och avdelningarna finns inom rehabiliterings- och ortopedkliniken. Rehab-UVA ansvarar främst för grundläggande omvårdnad i termin 2 och Ortoped-UVA ansvarar för klinisk slutexamination i termin 6.

Syftet med UVA är att integrera teori och praktik och därmed höja den verksamhetsförlagda utbildningens kvalitet. Integrationen innebär att studera olika vårdvetenskapliga fenomen i en lärande miljö där vårdande och lärande förenas i en reflekterande handledning som vägleder och stödjer studenten. Studenten ges möjlighet till yrkesmässig utveckling och tränas till samarbete med de yrkesgrupper som förekommer i vårdteamet.

Patientperspektiv betonas vilket innebär att vården av patienten och studentens lärande utgår från patientens berättelse. Vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper ligger till grund för vårdandet och stor vikt läggs vid att tillägna sig och tillämpa dessa kunskaper i det patientnära arbetet. Reflektionen har en central plats vid lärandet eftersom det är genom reflektion som en vetenskaplig hållning kan utvecklas där studenterna kan lära sig att systematiskt problematisera och reflektera, dra slutsatser samt värdera och dokumentera kunskaper i det konkreta vårdsammanhanget.

Studenterna på en UVA har tillgång till studenthandledare med hög handledarkompetens och målsättningen är att all personal ska nå grundläggande kompetens i såväl handledning som vårdvetenskap. Den pedagogiska strukturen är uppbyggd av studenthandledare, huvudhandledare, klinisk adjunkt och klinisk lektor. Huvudhandledaren har ett övergripande ansvar för kvalitén i de verksamhetsförlagda studierna och ansvarar för kommunikationen mellan vård- och utbildningsverksamheterna samt att vara ett stöd för studenthandledaren. Studenthandledaren ansvarar för att vägleda och stödja studenten, skapa lärotillfällen och medverka till ett samlat bedömningsunderlag.

Klinisk adjunkt ansvarar för att samordna teoretisk och klinisk undervisning samt att vara ett stöd för huvudhandledare, studenthandledare och studenter. Kliniska lektorns uppdrag är att vara vetenskaplig ledare och ämnesansvarig och därtill verka för att VFU på UVA ligger på en akademisk nivå.

Rehab-UVA

Ortoped-UVA

 

Alla praktikplatser beställs via studierektor.

Kontakt

Eva-Britt Wüstenhagen, studierektor

Telefon 
033 - 616 19 19

E-post
eva-britt.wustenhagen@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-08-20 16:13