Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

SÄS vårdstipendium

SÄS vårdstipendium för bästa kandidat och magisteruppsats, som är på 5000 kr, delas ut en gång per termin. Utdelningen av stipendiet sker vid terminsavslutning, i samband med de aktiviteter som anordnas av Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås.

Den 16 juni 2020 delade Södra Älvsborgs Sjukhus ut stipendium för bästa kandidatuppsats.
Stipendiet delades ut på Barnavdelningen av Eva-Britt Wüstenhagen, studierektor verksamhetsförlagd utbildning.

Vinnande uppsats heter ”Det är ständigt i mina tankar” Föräldrars upplevelse av att ha ett barn med diabetes typ 1. Den är skriven av Josefine Gustavsson och Michaela Henriksson som en avslutande del av deras sjuksköterskeutbildning.

Uppsatsen är en litteraturstudie och bygger på 11 artiklar. Varje år insjuknar runt 900 barn i diabetes typ 1 i Sverige. Diabetes typ 1 är en kronisk och livshotande sjukdom. Diagnosen kräver en livslång behandling med dagliga injektioner och det finns risk för allvarliga komplikationer. Sjukdomen leder till en stor livsomställning för barnet och barnets familj. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att stödja och utbilda dessa familjer För att kunna ge ett bra stöd till föräldrarna underlättar det om sjuksköterskan har kunskap om föräldrars upplevelser av att leva med ett diabetessjukt barn.

Resultatet visar att föräldrar till barn med diabetes typ 1 i samband med diagnos upplevde många svåra känslor. Detta innebar känslor som rädsla, chock, sorg, förlust, skuld och självtvivel. Föräldrarna upplevde att såväl det dagliga livet som relationer förändrats och att de hade ett ökat behov av stöd. Föräldrarna strävade efter att hitta tillbaka till vardagen. De upplevde det svårt att överlåta ansvaret för barnet och oroade sig mycket över framtiden. Föräldrarna upplevde också en strävan efter acceptans.

Uppsatsen premierades med följande motivering: Att vara förälder till ett barn med en allvarlig kronisk sjukdom innebär att livet förändras. Detta beskriver ni väl i er uppsats. Ni betonar också sjuksköterskans roll att vara ett stöd och så rusta föräldrarna i detta svåra uppdrag. Vikten av lyhördhet och kunskap för att förmedla trygghet betonas också. Detta gör er uppsats angelägen och väl värd att läsa.

Alla kanditaduppsatserna kan hittas på www.hb.se/Biblioteket/

Kriterier

  • Uppsatsen skall ha en vårdvetenskaplig förankring med tydlig integration mellan teori och praktik samt innefatta en uttrycklig beskrivning av kliniska implikationer.
  • Uppsatsen skall vara examinerad och godkänd med betyget ”Väl godkänd” under föregående eller innevarande termin.
  • Minst en av författarna skall ha genomfört en period med verksamhetsförlagda studier eller vara tillsvidare anställd vid SÄS.

Bedömning

Uppsatserna bedöms av en uppsatskommitté bestående av representanter från Södra Älvsborgs sjukhus och Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås.

Ansökan

Uppsatsen skickas med mail till Eva-Britt Wüstenhagen, studierektor Södra Älvsborgs sjukhus.

Välkommen med din uppsats!

Kontakt

Eva-Britt Wüstenhagen, Studierektor 

Telefon 
033 - 616 1919
0700 - 82 43 71  

E-post
eva-britt.wustenhagen@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2016-07-12 16:38