Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19:

Förkylningsbesvär? Tänk på uppmaningen från Smittskydd VGR till närstående, att undvika besök på sjukhuset som inte är helt nödvändiga och att aldrig göra besök om man har luftvägssymtom. De här åtgärderna och rekommendationerna är till för att skydda de mest sårbara. Information om de förändringar som SÄS genomför hittar du via SÄS sida om corona. 
Mer information och aktuellt läge i Västra Götaland

 

SÄS vårdstipendium

SÄS vårdstipendium för bästa kandidat och magisteruppsats, som är på 5000 kr, delas ut en gång per termin. Utdelningen av stipendiet sker vid terminsavslutning, i samband med de aktiviteter som anordnas av Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås.

Den 5 juni delade Södra Älvsborgs Sjukhus ut stipendium för bästa kandidatuppsats. Stipendiet delades ut av Eva-Britt Wüstenhagen, studierektor för verksamhetsförlagd utbildning, i Gustav Adolfs kyrka i samband med sjuksköterskornas examen.

Fotograf: Pia Molin

Vinnande uppsats heter Att våga fråga och kunna vårda. Sjuksköterskors upplevelser i mötet med vårdutsatta kvinnor.  Den är skriven av Susanne Risser och Maria Willberg som en avslutande del av deras sjuksköterskeutbildning.

Uppsatsen är en litteraturstudie och bygger på nio artiklar. Våld i  nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Våldutsatta kviinnor söker sig inte sällan till hälso- och sjukvården för att få stöd och hjälp med de symtom som är en följd av våldet. Det är en orsak till att vi möter våldutsatta kvinnor där.

Resultatet visar att sjuksköterskors upplevelse av de organisatoriska förutsättningarna, de känslomässiga rädslorna och det egna förhållningssättet kan försvåra mötet med våldutsatta kvinnor. Detta bidrar då till att sjuksköterskor ibland undviker att fråga om våld, vilket av den våldutsatta kvinnan kan kännas som ytterligare kränkning. Grundläggande kunskap och förståelse för våldets mekanismer är viktigt för sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med kvinnorna. Även stöd och trygghet som arbetsplatsen erbjuder har betydelse för att sjuksköterskor ska känna sig både fysiskt och känslomässigt trygga i att möta och vårda våldutsatta kvinnor.

Uppsatsen premierades med följande motivering: En uppsats som belyser ett viktigt ämne där det finns mycket lidande. Ni beskriver hur brister i organisation eller sjuksjöterskans kompetens ger en bristande beredskap att ge dessa patienter en god vård. I uppstasen finns konkreta råd för den yrkesverksamma sjuksköterskan men också till chefer och utbildare för att bättre rusta sjuksköterskor i att se, bekräfta och våga ta emot kvinnans berättelse. Tack för ert bidrag.

Alla kanditaduppsatserna kan hittas på www.hb.se/Biblioteket/

Kriterier

  • Uppsatsen skall ha en vårdvetenskaplig förankring med tydlig integration mellan teori och praktik samt innefatta en uttrycklig beskrivning av kliniska implikationer.
  • Uppsatsen skall vara examinerad och godkänd med betyget ”Väl godkänd” under föregående eller innevarande termin.
  • Minst en av författarna skall ha genomfört en period med verksamhetsförlagda studier eller vara tillsvidare anställd vid SÄS.

Bedömning

Uppsatserna bedöms av en uppsatskommitté bestående av representanter från Södra Älvsborgs sjukhus och Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås.

Ansökan

Uppsatsen skickas med mail till Eva-Britt Wüstenhagen, studierektor Södra Älvsborgs sjukhus.

Välkommen med din uppsats!

Kontakt

Eva-Britt Wüstenhagen, Studierektor 

Telefon 
033 - 616 1919
0700 - 82 43 71  

E-post
eva-britt.wustenhagen@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2019-10-04 10:59