Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Handledarmodellen VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) regleras i ett huvudavtal mellan Västra Götalandsregionen och vårdutbildningarna vid Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde. Det innebär bl a en handledarmodell bestående av följande funktioner: huvudhandledare och studenthandledare.

Huvudhandledare

Det finns 15 huvudhandledare på SÄS som var och en ansvarar för sitt område.

Huvudhandledaren ansvarar för att

 • Utveckla en lärande miljö inom sitt område
 • Vara ett stöd för bashandledare och studenter
 • Planera VFU, utse handledare samt göra studentschema
 • Förmedla information om utbildningen till studenthandledarna
 • Studenterna får en introduktion
 • Utvärdering av VFU genomförs samt att resultat återkopplas till enheten
 • Vara länk till lärosätet.

Kontakt huvudhandledare (doc)

Studenthandledare

Studenthandledaren är den person på din VFUplats som har ansvar för din handledning. Studenthandledaren har ansvar för patienten och avgör om studenten kan utföra vårdhandlingar.

Studenthandledaren ansvarar för

 • Handledningen för en eller flera studenter
 • Att tillsammans med studenten göra en planering för VFU där kursens mål kan uppnås
 • Att tillsammans med studenten skapa lärandetillfällen på VFUplatsen
 • Att genomföra mål-, mitt- och slutsamtal
 • Att ge en samlad bedömning av studenten vid behov tillsammans med huvudhandledaren och/eller lärosätets lärare

Årets studenthandledare 2019

Utmärkelsen delas varje år ut till en handledare som på ett aktivt, stödjande
och uppmuntrande sätt verkat som handledare för studenter i verksamhetsförlagd utbildning för akademiska vårdutbildningar.

SÄS studenthandledarpris 2019 tilldelas Ulf Andersson,

sjuksköterska, Rehabmedicinsk avdelning/UVA

 

Senast uppdaterad: 2016-07-12 15:54