Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Genom verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktik på Södra Älvsborgs sjukhus får du som studerar möjlighet att utveckla professionell kompetens i ditt kommande yrke.

Verksamhetsförlagd utbildning innebär att högskolor/universitet förlägger viss del av utbildningen i vårdverksamheten. Södra Älvsborgs sjukhus ger VFU på högskole-/universitetsnivå och arbetsplatsförlagt lärande för cirka 1100 studenter och elever/år. Utbildningen regleras i ett huvudavtal mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde. Avtalet omfattar studenter i verksamhetsförlagd utbildning från följande program: arbetsterapeut, fysioterapeut, audionom, sjuksköterska, barnmorska, specialistsjuksköterska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, dietist och programmet för socialpsykiatrisk vård.

Det finns också en överenskommelse mellan gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning och Södra Älvsborgs sjukhus att ta emot elever från Omvårdnadsutbildningarna för APL.

VFU/APL per enhet

Introduktion

När du börjat din VFU eller APL hos oss får du en introduktion. Handledarna kommer under din praktik att handleda dig utifrån kursmålen för din utbildning samt dina individuella mål. Med ett eget, aktivt arbete kommer du att tillgodogöra dig viktig kunskap för att fungera inom ditt yrke i framtiden. Södra Älvsborgs sjukhus målsättning är att erbjuda en god studie- och arbetsmiljö och vi hoppas förstås att du vill komma tillbaka till oss som kollega efter dina avslutade studier.

Introduktionsmaterial VFU och APL (pdf)

Kontakt

Eva-Britt Wüstenhagen, Studierektor VFU
Telefon 
033 - 616 1919
0700 - 82 43 71  
E-post
eva-britt.wustenhagen@vgregion.se 

Maria Björkman, Studierektor APL / LIA
Telefon
033- 616 24 27
072-453 06 03
E-post
maria.a.bjorkman@vgregion.se