Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller arbetsplatsförlagt lärande (APL) på Södra Älvsborgs Sjukhus får du som studerar möjlighet att utveckla professionell kompetens i ditt kommande yrke.

Vårdutbildning på högskola/universitet där vissa delar av utbildningen är förlagd i vårdverksamheten kallas för VFU. APL innebär detsamma men berör gymnasieskolans elever. Södra Älvsborgs Sjukhus tillhandahåller VFU och APL för cirka 1100 studenter och elever/år.

VFU regleras i ett huvudavtal mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde. Avtalet omfattar studenter från följande program: arbetsterapeut, fysioterapeut, audionom, sjuksköterska, barnmorska, specialistsjuksköterska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, dietist och programmet för socialpsykiatrisk vård.

APL regleras också via ett avtal där Södra Älvsborgs Sjukhus tillhandahåller APL platser till alla gymnasieskolor inom Boråsregionen som bedriver gymnasial vård- och omsorgsutbildning.  

VFU/APL per enhet

Introduktion

När du börjat din VFU eller APL hos oss får du en introduktion. Handledarna kommer under din praktik att handleda dig utifrån kursmålen för din utbildning samt dina individuella mål. Med ett eget, aktivt arbete kommer du att tillgodogöra dig viktig kunskap för att fungera inom ditt yrke i framtiden. Södra Älvsborgs Sjukhus målsättning är att erbjuda en god studie- och arbetsmiljö och vi hoppas förstås att du vill komma tillbaka till oss som kollega efter dina avslutade studier.

Introduktionsmaterial VFU (pdf)

Introduktionsmaterial APL (pdf)

Kontakt

Eva-Britt Wüstenhagen, Studierektor VFU
Telefon 
033 - 616 1919
0700 - 82 43 71  
E-post
eva-britt.wustenhagen@vgregion.se 

Maria Björkman, Studierektor APL / LIA
Telefon
033- 616 24 27
072-453 06 03
E-post
maria.a.bjorkman@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-10-05 09:58