SÄS utbildningsprogram

Medicinsk vetenskap, kvalitetsarbete samt ledarskap och kommunikation delmål 13 - 20 (21) OBS! ett utbildningspaket

Södra Älvsborgs Sjukhus inbjuder ST-läkare till kurs inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete som motsvarar delmål 19, 20 och 21(för vissa specialiteter).

Syftet med utbildningen är att ST- läkarna utifrån Socialstyrelsens krav för specialiseringstjänstgöringen ska utveckla:

  • Förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt
  • Kunskap om forskningsmetodik, inklusive epidemiologiska grundbegrepp och basal medicinsk statistik
  • Metoder för evidensbaserad medicin och granskning av vetenskaplig information
  • Kunskap om och kompetens i evidensbaserat systematiskt förbättrings- och kvalitetsarbete
  • Kunskap om folkhälsa och preventionsarbete

Utbildningen syftar även till att ge kunskaper för det skriftliga individuella arbetet enligt vetenskapliga principer och att skapa ett nätverk där deltagarna får en arena för reflektion och utbyte av erfarenheter.

Ledarskap och kommunikation

Södra Älvsborgs Sjukhus inbjuder ST-läkare till ett utvecklingsprogram som motsvarar delmål 13 – 18.  De olika delarna i programmet vävs in i varandra och för att bli godkänd måste deltagaren delta under alla avsnitten.

Programmet har som syfte, att i överensstämmelse med Socialstyrelsens riktlinjer för ST, utveckla det personliga ledarskapet samt skapa bra relation mellan patient, läkare och medarbetare. Programmet ger därutöver grundläggande kunskaper i handledning samt ökade kunskaper och färdigheter i etiska och organisatoriska frågor.
Kursen är IPULS granskad och kursintygen godkänns av socialstyrelsen. Kursen ges av externa konsulter.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46