Studierektorer

Kontakt

Övergripande studierektor för ST
Laila Mikaelsson
Tfn 033-616 4762  

E-post laila.mikaelsson@vgregion.se


Utbildningssamordnare ST

Birgitta Ridderbjelke
Tfn 033-616 15 64

E-post birgitta.ridderbjelke@vgregion.se

Klinikstudierektorer

Akutkliniken AVC,
Sofia Willner
E-post sofia.willner@vgregion.se 

Anestesikliniken,
Maria Ahlerup
E-post maria.ahlerup@vgregion.se 

Ina Kirkbakk
E-post  ina.kirkbakk@vgregion.se

 

Barn- och ungdomskliniken
Angelica Steen
E-post angelica.steen@vgregion.se

 

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
Helene Hollender
E-post helene.hollender@vgregion.se

 

Bild- och laboratoriemedicin
Karin Svensson,
E-post karin.c.svensson@vgregion.se

 

Kirurg och öronkliniken
Kirurgen: Valeri Strokan
E-post valeri.strokan@vgregion.se

Öron: Mina Mårtensson 
E-post mina.martensson@vgregion.se

 

Klinik för Hud/STD, Infektion, Vårdhygien och Ögon
Hud/STD: Christina Henriksson
E-post Christina.henriksson@vgregion.se

Infektion: Anna Widell
E-post anna.widell@vgregion.se

Ögon: Alf Persson
E-post alf.persson@vgregion.se



Kvinnokliniken

Pihla Kuusela (tjänstledig)
E-post pihla.kuusela@vgregion.se

Natalia Ödman
E-post natalia.odman@vgregion.se



Medicinkliniken
Per Fransson
E-post per.fransson@vgregion.se

Lena Malmberg (onkologi)
E-post lena.malmberg@vgregion.se

Alin Sterea-Grossu (randande ST))
E-post alin.sterea-grossu@vgregion.se



Neuro- och rehabiliteringskliniken

Neuro/geriatrik: Anders Larsson,
E-post anders.i.larsson@vgregion.se

Neuro/rehab: Natalia Costineanu
E-post natalia.costineanu@vgregion.se



Ortopedkliniken

Per-Erik Johanson
E-post per-erik.johanson@vgregion.se


Vuxenpsykiatriska kliniken

Ana Dinca
E-post ana.dinca@vgregion.se

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-29 12:56