Studierektorer

Kontakt

Övergripande studierektor för ST
Laila Mikaelsson
Tfn 033-616 4762  
E-post laila.mikaelsson@vgregion.se


Utbildningsledare/Utbildningsansvarig Campus Säs

Berit Lemburg
E-post
 berit.lemburg@vgregion.se

Klinikstudierektorer

Akutkliniken AVC,
Sofia Willner
E-post sofia.willner@vgregion.se 

Anestesikliniken,
Maria Ahlerup (föräldraledig)
E-post maria.ahlerup@vgregion.se 

Ina Kirkbakk
E-post  ina.kirkbakk@vgregion.se

 

Barn- och ungdomskliniken
Angelica Steen
E-post angelica.steen@vgregion.se

 

Barn och ungdomspsykiatriska kliniken
Helene Hollender
E-post helene.hollender@vgregion.se

 

Bild- och laboratoriemedicin
Karin Svensson,
E-post karin.c.svensson@vgregion.se

 

Kirurg och öronkliniken
Kirurgen: Valeri Strokan
E-post valeri.strokan@vgregion.se

Öron: Arman Eskandari-Pour
E-post arman.eskandari-pour@vgregion.se

 

Klinik för Hud/STD, Infektion, Vårdhygien och Ögon
Hud/STD: Christina Henriksson
E-post Christina.henriksson@vgregion.se

Infektion: Anna Widell
E-post anna.widell@vgregion.se

Ögon: Alf Persson
E-post alf.persson@vgregion.se


Kvinnokliniken

Pihla Kuusela
E-post pihla.kuusela@vgregion.se

 

Medicinkliniken
Per Fransson
E-post per.fransson@vgregion.se


Neuro- och rehabiliteringskliniken

Neuro/geriatrik: Anders Larsson,
E-post anders.i.larsson@vgregion.se

Neuro/rehab: Jenny Nordin
E-post jenny.nordin@vgregion.se

 

Ortopedkliniken
Sarantos Nikou
E-post sarantos.nikou@vgregion.se

Vuxenpsykiatriska kliniken
Ana Dinca
E-post ana.dinca@vgregion.se