Rekrytering

Rekryteringen för SÄS AT-tjänster sker två gånger per år. Nästa annons kommer ut 6 september 2018.

OBS! Ansökan sker via jobbportalen

Du kommer vid intervjutillfället att få information om Närhälsan/vårdcentraler som är aktuella  för allmänmedicin placeringen. Allmänmedicin placeringen ligger alltid sist under AT vilket innebär att du först gör 6 mån medicin, 6 mån kirurgi och 3 mån psykiatri. Turordningen mellan medicin och kirurgi kan variera eftersom hälften börjar på medicin och hälften på kirurgi.

Välkommen att söka AT hos oss!

Kontakt

Vid frågor om ansökan

Birgitta Ridderbjelke, utbildningssamordnare AT
Telefon 
033-616 1564 

E-post 
birgitta.ridderbjelke@vgregion.se


Vid övriga AT-frågor
Berit Lemburg, utbildningsledare AT och ST
E-post
berit.lemburg@vgregion.se 


Närhälsan
Jonas Zachrisson, studierektor
E-post
narhalsan.sa.studierektorsenhet@vgregion