Rekrytering

Rekryteringen för SÄS AT-tjänster sker två gånger per år. 

OBS! Annons kommer ut v.6 2019. Ansökan sker via jobbportalen

Du kommer vid intervjutillfället att få information om Närhälsan/vårdcentraler som är aktuella  för allmänmedicin placeringen. Allmänmedicin placeringen ligger alltid sist under AT vilket innebär att du först gör 4,5 mån medicin, 4,5 mån kirurgi och 3 mån psykiatri. Turordningen mellan medicin och kirurgi kan variera eftersom hälften börjar på medicin och hälften på kirurgi.

Välkommen att söka AT hos oss!

Kontakt

AT chef
Jenny Nordin
E-post

jenny.nordin@vgregion.se

Utbildningsledare
Pernilla Olsson
E-post

pernilla.m.olsson@vgregion.se


Närhälsan
Thomas Meedt, studierektor
Rebeka Arnljots, studierektor
E-post
narhalsan.sa.studierektorsenhet@vgregion

Senast uppdaterad: 2019-01-29 09:00